Colegiul National
„Costache Negri”

Galati

Consiliul elevilor

        Structura Consiliului elevilor în anul școlar 2011-2012

 • Președinte - Ciobanu Andreea-Cosmina
 • Prim-vicepreședinte - Mihui Aiana
 • Vicepreședinte - State Georgiana
 • Secretar - Brostofschi Oana Teodora 
 • Director al Departamentului Avocatul Elevului - Crăciun Roxana Maria
 • Director al Departamentului Concursuri Școlare și Extrașcolare - Lăcustă Dana
 • Director al Departamentului Mobilitate, Informare, Formare și Consiliere Petrea Alina
 • Director al Departamentului Cultură, Educație și Programe Școlare - Holbănel Florin Cosmin
 • Director al Departamentului Sport și Programe de Tineret - Mogoș George

  Biroul Executiv al Consiliului Școlar al Elevilor - Colegiul Național „Costache Negri” Galați este alcătuit din Președintele CȘE - Ciobanu Andreea-Cosmina, 3 Vicepreședinți (Mihui Aiana, State Georgiana, Mardare Andreea - din partea gimnaziului), Secretar (Brostofschi Oana) și directorii departamentelor.

  Informații despre activitățile desfășurate cu implicarea Consiliului elevilor, imagini de la aceste activități, mai multe amănunte despre modul în care vă puteți implica toți în organizarea sau desfășurarea diferitelor manifestări găsiți pe site-ul Consiliului:  https://consiliulelevilor-cncn.webs.com/

Repartizarea claselor pe săli - an școlar 2011-2012

         Puteți vedea repartizarea claselor pe săli și profesorii din învăţământul primar/învățătorii, respectiv, profesorii diriginți aici.

Clasele I-IV
Clasele V-VIII
Clasele IX-XII

Elevi care au obținut media generală 10 la finalul anului școlar 2010-2011

Clasa a V a A

 • Bercaru Irina
 • Călin Irina
 • Iordache Georgiana
 • Tatu Andreea

Clasa a Va B

 • Guiţă Bianca
 • Tomolici Cezara Andreea

 Clasa a VI-a B

 • Crivăț Octavian Cătălin
 • Iftode Roxana Marina
 • Oană Diana
 • Vrămuleț Adrian Ștefan
 • Clasa a VI-a A

  • Frangu Dana Adriana
  • Ilie Sabina

  Clasa a VII-a B

  • Bouroș Ioana
  • Berlea Dragoș

  Clasa a XI-a A

  • Iancu Sorina Florina
  • Gheorghiță Andreea

  Elevi au obținut media generală 10 - an școlar 2009-2010

   

  • Blanaru Carol                 V A
  • Bouros Ioana                  VI A
  • Gheorghita Andrada        VI A
  • Rusu Flavian                   VI A
  • Berlea Dragos                 VI B
  • Rusu Alexandra               VII A
  • Boga Bianca-Mihaela        VIII A
  • Girnet Greta                  VIII A

   

  •  Andrei Stefan  - Carol      VIII B
  • Bancescu Ana-Maria        VIII B
  • Ghintuiala Raluca            VIII B
  • Stan Cosmin-Madalin        VIII B
  • Gheorghita Andreea         X A
  • Iancu Sorina-Florentina     X A
  • Turcanu Roxana               X  I
  • Ponea Camelia                 XII  I